Azosperm; erkekte hiç sperm bulunmamasına verilen Latince isimdir. Tedavisi için testislere mikrocerrahi yöntemi ile mikrotese uygulanır. Cerrahi bir girişimdir, deneyimli bir ürolog yaptığında sperm bulunma şansı vardır. Bir hastanın azospermi olduğu spermiogram testinde anlaşılır. Menide hiç sperm hücresi bulunmaması durumudur.

Tıkanılık nedenli olan ve olmayan şekli vardır. Meni, boşalma ile prostat ve salgı bezlerinden gelen sıvıdır. Bir kaşık dolusu sıvı olarak tarif edersek içinde sperm olması durumunda tüm sperm hücreleri bir çay kaşığının ucu kadar bir miktar tutmaktadır. Sperm hücreleri testiste üretilir ve bu meni sıvısına katılır. Testiste üretilen sperm hücrelerinin yaklaşık üç aylık bir sürede üretildiği, kanallardan taşındığı kabul edilir. Yani bir erkeğin cinsel ilişki durumu ve menisi tam olabilir ancak meni içinde sperm hücresi bulunmayabilir.

Testiste hastalıklar ya da sonrasında taşıyıcı kanallarda yada boşaltma bezlerinde doğuştan veya sonradan olabilecek hastalıklar doğuştan itibaren sperm üretiminin olmamasına ya da sonradan bu üretimin kesilmesine neden olur. Kanal tıkanıklıkları bu sonradan gelişen duruma örnektir. Çoğunlukla enfeksiyonlar yada ameliyatlar ile olur. Tedavi ile spermin meniye karışması sağlanır ve normal yoldan gebelik beklenir. Sonradan gelişmiş bir azospermide testis içinde de Mikrotese ameliyatı ile sperm bulunması mümkün olur ve bu spermler tüp bebek uygulaması için kullanılır.

 

 Azospermi nedenleri üç başlık altında incelenebilir.

1-Pretestiküler(testis öncesi)nedenler: Sperm üretimi ile ilgili hormonal bozuklar. Nadir hastalıklardır ancak ilaç tedavileri ile başarılı sonuçlar verir, hatta normal yoldan gebelik elde edilir.

2-Testiküler(testisler ile ilgili) nedenler: Doğuştan bozukluklar,geçirilmiş enfeksiyonlar,testislerle ilgili geçirilmiş ameliyatlar,testislerin tümörleri,testis travmaları vb.

3-Postestiküler(testis sonrası)nedenler: Kanalların fonksiyon bozuklukları veya tıkanıklıkları. Sperm üretimi olan erkeğin üretilen spermlerinin meniye karışamaması. Boşalma ile meni olabilir,ancak  içinde sperm bulunmaz yada hiç meni gelmemektedir.

 

AzoSperm nasıl anlaşılır ?

Spermiogram testinizde;

– Boşalma miktarı  (ejekülasyon     hacmi-Volüm) 1,5 ml. üstü olmalıdır.  Boşalma-orgazm hazzı ile meninin penisten dışarı çıkması gerekir. Tıkanıklık, hasar ya da geriye boşalma hallerinde meni dışarı çıkmaz ya da çok az miktarda meni akıntısı  olur, sperm içerde kalır veya idrara karışır.

– Sperm sayısının 1 hacimde 15 milyon ve üstü olması beklenir. Testisi etkileyen, sperm sayısını düşüren pek çok hastalık vardır. Ancak testis muayenesi ile anlaşılır. Üroloji doktoruna başvurmak gerekir.

– Sperm hareketliliği, ileri hızlı spermler %25 (1/4ü), toplam hareketliler en az %50 (yarısı) olmalıdır. Hareketsiz sperm ölü sperm manasına gelebilir.

– Sperm morfolojisi: bu sperm yapısının, şeklinin, başksımının, kuyruk kısmının, kamçısının değerlendirildiği özelliklerdir. En az yarısının normal olduğu bir test mükemmeldir. Tüp bebek uygulamasında ise %4 (100 adet sperm hücresinden en az 4 tanesinin) normal olması başarıyı arttırır.

-Sadece spermiogram testinizi okuyarak karar vermek yanlıştır. Tıbbi çalışmalarda, kısırlık kararı sadece sperm testini okuyarak verilen hastaların ancak %17 sinde doğru tanı konduğu görülmüştür. Testis muayenesi olmadan 100 hastanın 83’ünde doktor yanlış bigi vermiş olur.