1-Azospermi Teşhisi Kondu, Nedir?

AzoSpermin anlamı, erkekte hiç sperm bulunmamasına verilen Latince isimdir. Azospermi spermiogram testinde anlaşılır. Menide hiç sperm hücresi bulunmamasıdır.

 

2-Azosperm dendi ama benim her şeyim normal, cinsellik ve boşalma, meni normal

Meni, boşalma ile prostat ve salgı bezlerinden gelen sıvıdır. Bir kaşık dolusu sıvı olarak tarif edersek içinde sperm olması durumunda tüm sperm hücreleri bir çay kaşığının ucu kadar bir miktar tutmaktadır. Sperm hücreleri testiste üretilir ve bu meni sıvısına katılır.Testiste üretilen sperm hücrelerinin yaklaşık üç aylık bir sürede üretildiği, kanallardan taşındığıkabuledilir. Yani bir erkeğin cinsel ilişki durumu ve menisi tam olabilir ; ancak meni içinde sperm hücresi bulunmayabilir.

 

3-Azosperm sonradan mı oldu, ailede kimsede yok?

Testiste hastalıklar ya da sonrasında taşıyıcı kanallarda yada boşaltma bezelerinde doğuştan, sonradan olabilecek hastalıklar doğuştan itibaren sperm üretiminin olmamasına ya da sonradan bu üretimin kesilmesine neden olur.Kanal tıkanıklıkları bu sonradan gelişen duruma örnektir. Çoğunlukla enfeksiyonlar yada ameliyatlar ile olur, Tedavi ile spermin meniye karışması sağlanır ve normal yoldan gebelik beklenir. Doğuştan olan şekilde genetik hastalıklar olabilir, ailede mevcuttur sizinle başlamıştır yada genetik neden bulanamaz ama doğuştan testis gelişimi etkilenmiştir ve sperm üretimi olmamaktadır.

 

4-Azosperm genetik nedenli dediler, nedir?

Doğuştan olan, ailesel olan, yada ailede olmayan ama sizinle birlikte başlayan hastalık tipleridir. Pek çok hastalığın belli bir yaş gurubunda benzer özellikler göstermesi tıbbı bu hastalıkların
sebebi olabilecek genetik incelemeleri ,araştırmaları yapmaya yönlendirir. Azospermi kısırlık durumunda cinsiyet ve erkeklik genlerinde bu incelemeleri yapar .Ailesel özellikte mi, sizinle mi başlamış anlayabiliriz. Bazı durumlarda kesin olmazlarıda söyletebilen bu genetik hastalıklar bazı azospermi hastalarında ise sperm bulabileceğimizin habercisi olur.

 

5-Azosperm tedavi edilebilir mi?

Hormon hastalıkları, tıkanıklık nedenleri ile olan ve ilaç tedavileri ile, ameliyatlar ile düzeltilebilen azospermi hastaları vardır. Ancak çoğu zaman bu hastalıklarda neden araştırmadan klasik testis biopsisi ve belkide sperm olmadan tüp bebek denemeleri yapılmaktadır. Negatif sonuç dile getirilen hastalar tüp bebek tek ve son ümit düşüncesi ile eksik bırakılmaktadır. Doğrusu bu hastalıkların nedenini, üroloji uzmanınızın araştırmasıdır. Tüp bebek uygulanırken tanımadığınız bir dokturun testisinizden biopsi almasına müsaade etmeyin. Nedeni tıkanıklık olan durumlarda tıkanıklıkların giderilmesini, ilaç tedavisi ile düzeltilebilecek durumlarda bu tedavinin tamamlanmasını ve menide sperm görülmesini talep edin. Bunlar sonrasında sonuç alamayan uzmanınız zaten basit biopsilerin sizde sonuç vermeyeceğini modern ameliyatlar ile sperm bulunabileceğini bilir ve sizde hayal kırıklığına uğramazsınız.

 

6-Azosperm için ameliyat oldum, sperm yok dediler son şanş olarak tüp bebek deneyebilirsiniz dediler

Aslında siz 20 yıl önceki tedaviyi olmuşsunuz. Bu şekilde testisten parça alınıp patoloji incelemesi için göndermek ve 5-10 gün sonra sperm haberini beklemek klasik yöntemdir ve bu günkü taleplere cevap vermeye yetmemektedir. Doğrusu aynı gün içinde sonuç alınan yani testiste üretilen canlı sperm hücresinin canlı şekilde görülebildiği ameliyat yöntemlerini uygulamaktır. Eşinizde hazırsa hemen bu spermlerle tüp bebek uygulanır yada spermler dondurulur-saklanır ve sonradan tüp bebek uygulanır, gebelik sonuçları aynı başarıdadır.

 

7-Azosperm için Tüp bebek denedik sperm yok dendi ve zayıf kök hücreler var dendi

Sperm hücreleri testiste 3 ayda üretilir ve bir noktada tam üretilmişken bir başka noktada kök hücrelerden oluşabilir, yani testisin her noktası farklı seviyede çalışmaktadır. Tese ameliyatlarında testisten 4 noktadan parça-biopsi alınır, çıkmayabilir yada hücreler tam olmayabilir. Mikrotese ameliyatında tüm testis incelenecek hasta mikroskop altına alınacak, en uygun sperm bulunacaktır. Sperm bulunup saklanmalıdır, dondurulmalıdır. Böylece tüp bebek işlemlerine yeniden başlanabilir.

 

8-Azopserm hastalarının çocuğu olur mu?

Spermi olmayan bir kimsenin normal yoldan çocuğunun olabilmesi için;bu sorunun ilaç ve ameliyatlar ile düzeltilip spermin menide görülmesi gerekir.

 

9-Azosperm erkeklerde sperm bulunabilir mi, çocukları olabilir mi?

Tıkanıklık durumunda sorun düzeltilip, meniye spermlerin katılması mümkün olur. Böylece artık spermiogram testinde de sperm hücreleri olacaktır ve normal yoldan tüp bebeğe ihtiyaç kalmadan çocuk sahibi olabilecektir. Hormon hastalıkları durumunda İlaç tedavileri ile sorun düzeltilip, meniye spermlerin katılması mümkün olur. Böylece artık spermiogram testinde de sperm hücreleri olacaktır ve normal yoldan tüp bebeğe ihtiyaç kalmadan çocuk sahibi olabilecektir. Tıkanıklık olmayan azospermide ise testisten ameliyat ile sperm hücreleri alınır.

Testis hücre üretimi yapan canlı bir dokudur. Kıymetli bir organdır;çünkü kök hücre özelliğinde hücreler üretebilmektedir. Standart basit biopsi yöntemi bu hastalarda yetersiz kalır. Tüp bebek merkezlerinde yapılan tekli ya da çok noktadan biopsi ameliyatı TESE AMELİYATI yetersiz kalabilir.

Tüm testisin alanlarının haritalanarak incelendiği MİKROTESE AMELİYATI bu hastalar için doğru yöntemdir.Mikrotese ameliyatı yapan doktorun ve merkezin bu konudaki yeterliliği, diploması ve ameliyat sayısı öğrenilmelidir. Tekrarlayan ameliyatlardan kaçınılmalıdır.

İnfertilite, kısırlık nedeniyle tedaviye alınan azospermi, menisinde sperm hücresi olmayan erkeklerimizde her zaman bir neden ortaya konamamaktadır. Yine de tedavide testisten sperm elde edilmesi yöntemleri önemli bir tedavi seçeneğidir.

Ülkemizdeki AZOSPERMİ hastalarının testisten sperm elde edilmesi yöntemi ve bu spermler ile eşine TÜP BEBEK-mikroenjeksiyon uygulaması ile çocuk sahibi olabildiğini gösteren başarılı sonuçlar mevcuttur.

Bu konuda başarı odaklı olduğumuz söylenmelidir ;çünkü başka ülkelerde sperm bağışçısı ile bu sorunu çözdüklerinden nu ameliyatlar tam uygulanmayabilir. Bizim ülkemizde azospermi sorununu ameliyatlar ile çözmek ve kişinin kendi spermlerini bulmak zorundayız. Aksi halde ne tüp bebek uygulanabilir nede tüp bebek önerileri ile aile sorunlara yönlendirilmemelidir.

 

YÖNTEM: 

Nonobstrüktif, Tıkanıklık nedenli olmayan azospermi erkeklerin, testisten sperm eldesi ile sperm bulunması amaliyatları, sonuçları.

Muayene ve ön tetkiklerle tanısı tıkanıklık obstruksiyon olan erkekler zaten bu sorunu nedeniyle ameliyat ile düzeltildi ve bu ailelere normal yoldan gebelik beklentisi oluştuğu için süre verildi.
Böylece gereksiz tüp bebek uygulaması önlenmiş ve normal yoldan çocuk şansı verimiş oldu.

Her tüp bebek merkezinde uygulanabilen standart Konvansiyonel TESE yöntemi ile ameliyat olmuş ve sonucu olumsuz, sperm bulunamamış erkeklerde yeniden ameliyatlara alındı. Deneyimli merkezlerde, sertifikalı aynı ürolog cerrah tarafından Mikrodiseksiyon-TESE MİKROTESE yöntemi testisten sperm eldesi ameliyatları uygulandı. İnceleme öncelikle tek taraflı olarak, yoksa mikrodiseksiyon ile spermatozoa aranması her iki tarafta tüm testisten mikroskoplar ile ameliyatlar tamamlandı. Sperm bulunan ancak tekrar ameliyatı, müdahaleye uygun olmayan, ek olarak kryoprezervasyon, dondurarak saklama işlemi uygulanır. Saklama işlemi sonrası yapılan uygulamalarında gebelik sonuçları aynıdır, başarılıdır.

 

BULGULAR:

Azospermi olan 473 erkekten 345 (%73) erkekte ameliyatlar özellikle MİKROTESE ile sperm elde edilmiş. Bu hastaların eşlerine mikroenjeksiyon TÜP BEBEK uygulamaları kendi eşlerinin sağlıklı sperm hücreleri ile yapılabilmiş. Böylece daha önce çocuk sahibi olamayacağı söylenen 100 kadından 18′i eve bebekle dönebilmiştir.